cszh-TWenfrdeitjaplptruesvi

Ochrana osobních údajů

Informace o občanech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Městys Suchdol nad Odrou veškeré údaje získané od občanů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Městys Suchdol nad Odrou s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Vytisknout E-mail

E-služby

Úřední deska

Úřední deska

Elektronická úřední deska 24 hodin denně.
E-podatelna

E-podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných úřadu městysu.
Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy.
Dopravní info

Dopravní info

Chystáte se někam vyrazit autem? Zde naleznete jednotný systém dopravních informací pro ČR.
Kontakty / telefonní seznam

Kontakty / telefonní seznam

Vyhledejte jednoduše požadovaný kontakt v našem tefonním seznamu.
Ceny PHM v Suchdole nad Odrou a okolí

Ceny PHM v Suchdole nad Odrou a okolí

Kde se vyplatí natankovat? Ceny benzínu a nafty v okolí Suchdole nad Odrou.
Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší

Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji.

Vytisknout E-mail

Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned

Čistota a veřejný pořádek je pro nás prioritou. Pomozte nám ji udržet. S efektivním odstraňováním závad na majetku městyse a s odstraňováním nedostatků v obci a okolí můžete pomoci i Vy. Stačí odeslat foto s krátkým popiskem o jaký problém se jedná (např. rozbitý chodník, komunikace, osvětlení, neposekaná tráva, zaparkovaný vrak automobilu apod.). Nebude-li fotografie porušovat zákon na ochranu osobních údajů bude zpracována a umístěna k popisku závady na těchto stránkách. Na mapce prosím určete co nejpřesnění místo závady. Upozornění lze odeslat z vašeho mobilního telefonu prostřednictvím připraveného formuláře nebo přímo zde na webových stránkách.

Jakékoliv podání či ohlášení v této aplikaci nelze považovat za podání ve smyslu § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Nemůžeme být všude
 1. Jméno
  Neplatný vstup!
 2. E-mail
  Uveďte prosím správnou e-mailovou adresu.
 3. Ulice
  Neplatný vstup
 4. Umístění(*)

  Nebyly zadány souřadnice k identifikaci místa vašeho upozornění
  prosím přemístěte červenou značku na mapě co nejpřesněji na místo závady/nedostatku
 5. připojit foto
  Neplatný vstup
 6. Poznámka(*)
  Please let us know your message.
 7. Bezpečnostní kód
  Neplatný Vstup

Vytisknout E-mail

Poplatky správní, místní, ostatní, zboží k prodeji

SPRÁVNÍ POPLATKY ZÁKON Č. 368 / 92

1. Poplatek za povolení k provozování výherního hracího přístroje  
a) za každý výherní hrací přístroj na 6 měsíců 16 000,-
2. Matrika  
a) ověření podpisu, otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopise 30,-
b) ověření listiny v českém jazyce 30,-
c) ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí 100,-
d) nahlédnutí do matriky - za každou matriční událost 20,-
e) uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000,-
f) ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlaš. lístku 50,-
g) vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,-
h) vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR 100,-
ch) vydání cestovního pasu s biometrií 600,-
- dítě 5 - 15 let 100,-
vydání cestovního pasu bez biometrie 1 500,-
- dítě do 5 let 50,-
- dítě 5 - 15 let 1 000,-
i) vydání nového občanského průkazu za poškozený 100,-
(zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy,  
anebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů)  
j) poskytnutí údaje z informačního systému 50,-
3.Výpisy z Czech POINT  
a) výpis z katastru nemovitostí  
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
b) výpis z obchodního rejstříku  
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
c) výpis z živnostenského rejstříku  
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
d) výpis z rejstříku trestů 100,-
3. Stavební úřad  
a) vydání stavebního povolení dle specifikace 300,- až 3 000,-
b) vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení 300,-
c) vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území 1 000,-
d) vydání povolení ke změně užívání stavby 500,-
e) vydání povolení k odstranění stavby 100,-
f) místní šetření 100,-/zap.hod.
g) vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (dle specifikace) 100,- až 1 000,-
h) vydání povolení k připojení nemovitosti na míst. komunikaci 500,-

 

MÍSTNÍ POPLATKY DLE OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK

1. Poplatek ze psů  
a) v rodinném domku 100,-
b) v rodinném domku (důchodci se slevou) 50,-
c) v bytovém domě s více než dvěma byty 400,-
d) v bytovém domě s více než dvěma byty (důchodci se slevou) 100,-
za druhého a každého dalšího psa zvýšení o 50 %  
   
2. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  
a) každý výherní hrací přístroj na 3 měsíce 5 000,-

 

OSTATNÍ PLATBY

Hrobní místa:  
jednohrob na 10 let 450,-
dvojhrob na 10 let 690,-
trojhrob na 10 let 930,-
urnový háj na 10 let 340,-
pronájem hrobového místa v kolumbariu na 10 let (katolický i evangelický hřbitov) 200,-
- náklady na vybudování (vratné při ukončení pronájmu) 3.600,-
- cena za žulovou desku (nevratná - zůstavá vlastnictvím nájemce) 1.200,-
   
Stočné za m3 odebrané vody 19,-
   
Inzerce v Suchdolském zpravodaji :  
1 strana A5 200,-
1/2 strana A5 100,-
1/4 strany A5 50,-
   
Kopírování:  
formát A4  
- jednostranně 2,00
- oboustranně 3,00
formát A3  
- jednostranně 3,00
- oboustranně 5,00

 

ZBOŽÍ K PRODEJI

Laminátové skříně na plyn:  
LS1 (malá) 2.928,-
LS2 (velká) 3.355,-
LR1 (malý rám) 915,-
LR2 (velký rám) 1.123,-
   
Evidenční známka pro psa 26,-

 

Platnost ceníku od 21. 8. 2012.

Vytisknout E-mail