cszh-TWenfrdeitjaplptruesvi
test

ztraty a nalezyZtráty a nálezy

Právní úprava dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V souladu s ustanovením § 1051 a následujících § občanského zákoníku, je povinností nálezce vrátit ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného a to pokud lze z okolností poznat, kdo je vlastníkem této nalezené věci.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (zpravidla do třech dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Jako nález se nepřijímají věci:

  • u kterých je na první pohled zřejmé komu patří
  • které pocházejí z trestné činnosti
  • silně znečištěné, poškozené, nefunkční
  • nepatrné hodnoty
  • potraviny
  • zbraně, střelivo, výbušniny
  • nebezpečný odpad
  • vraky

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Vrácení věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi se provádí neprodleně poté, kdy se osoba o věc přihlásí, s přihlédnutím k okolnostem případu (např. doba nezbytná k vyzvednutí finanční hotovosti z depozitního účtu apod.).

Jaké další činnosti jsou po žadateli o navrácení věci požadovány?

Ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, který se přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své právo k věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti apod.).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Neodevzdání nalezené věci či obci a její ponechání nálezcem může být řešeno v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně vydává jiná osoba.

Informaci o převzatých nálezech zveřejňuje úřad městyse zde na webových stránkách. Lze se také přímo s dotazy obrátit na pracovnice úřadu na telefonním čísle 556 770 101 nebo na e-mailu mestys@suchdol-nad-odrou.cz Tyto kontakty se týkají i v případě ztráty psa nebo nalezení živých zvířat

Seznam ztát a nálezů

Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc Datum vrácení Poznámka Lhůta pro likvidaci
17. 4. 2017 Malá strana

Pánské kolo OLPRAN modrozelené barvy

bližší informace na ÚM - tel.: 556 770 101

17. 4. 2020
6. 3. 2017 Malá strana

Klíče s dálkovým ovládáním

Na Malé straně byl nalezen svazek 7 klíčů s dálkovým ovládáním garážových vrat

5. 3. 2020
5. 3. 2017 Sportovní

3 klíče s přívěskem

V neděli 5.3.2017 byly před DKT nalezeny klíče s přívěskem - zvířátko.

5. 3. 2020
20. 2. 2017 Komenského

Po bálu městyse dne 18.2.2017 zůstala v DKT

- dámská bílá pletená šála

- 2 kravaty

Věci jsou k vyzvednutí v DKT

2. 3. 2020
Ztráty a nálezy 1.0.6 developed Pavel Náplava