cszh-TWenfrdeitjaplptruesvi

ztraty a nalezyZtráty a nálezy

Právní úprava dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V souladu s ustanovením § 1051 a následujících § občanského zákoníku, je povinností nálezce vrátit ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného a to pokud lze z okolností poznat, kdo je vlastníkem této nalezené věci.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (zpravidla do třech dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Jako nález se nepřijímají věci:

  • u kterých je na první pohled zřejmé komu patří
  • které pocházejí z trestné činnosti
  • silně znečištěné, poškozené, nefunkční
  • nepatrné hodnoty
  • potraviny
  • zbraně, střelivo, výbušniny
  • nebezpečný odpad
  • vraky

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Vrácení věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi se provádí neprodleně poté, kdy se osoba o věc přihlásí, s přihlédnutím k okolnostem případu (např. doba nezbytná k vyzvednutí finanční hotovosti z depozitního účtu apod.).

Jaké další činnosti jsou po žadateli o navrácení věci požadovány?

Ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, který se přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své právo k věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti apod.).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Neodevzdání nalezené věci či obci a její ponechání nálezcem může být řešeno v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně vydává jiná osoba.

Informaci o převzatých nálezech zveřejňuje úřad městyse zde na webových stránkách. Lze se také přímo s dotazy obrátit na pracovnice úřadu na telefonním čísle 556 770 101 nebo na e-mailu mestys@suchdol-nad-odrou.cz Tyto kontakty se týkají i v případě ztráty psa nebo nalezení živých zvířat

Seznam ztát a nálezů

Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc Datum vrácení Poznámka Lhůta pro likvidaci
3. 6. 2017 Čtěte v popisu

V sobotu ráno se ztratil na Kletné pejsek slyšící na jménu Majki
Staří 5 let.
Je předpoklad, že šel do Suchdolu nad Odrou.
Je velmi přátelský na krátkých nožičkách s hnědým flekem přes oko a hnědým prstencem okolo zastřiženého ocasu.
V případě nálezu volejte prosím na telefon majitele 737 875 181, případně na Úřad městyse 556 770 101

miky

6. 6. 2020
17. 4. 2017 Malá strana

Pánské kolo OLPRAN modrozelené barvy

bližší informace na ÚM - tel: 556 770 101

17. 4. 2020
6. 3. 2017 Malá strana

Klíče s dálkovým ovládáním

Na Malé straně byl nalezen svazek 7 klíčů s dálkovým ovládáním garážových vrat

5. 3. 2020
5. 3. 2017 Sportovní

3 klíče s přívěskem

V neděli 5.3.2017 byly před DKT nalezeny klíče s přívěskem - zvířátko.

5. 3. 2020
20. 2. 2017 Komenského

Po bálu městyse dne 18.2.2017 zůstala v DKT

- dámská bílá pletená šála

- 2 kravaty

Věci jsou k vyzvednutí v DKT

2. 3. 2020
Ztráty a nálezy z developed Pavel Náplava