csenfrdeplru

Ostatní platby

Hrobní místa

 jednohrob na 10 let 450,-
dvojhrob na 10 let 690,-
trojhrob na 10 let 930,-
urnový háj na 10 let 340,-
pronájem hrobového místa v kolumbáriu na 10 let (katolický i evangelický hřbitov) 200,-
náklady na vybudování (vratné při ukončení pronájmu) 3.600,-
cena za žulovou desku (nevratná - zůstává vlastnictvím nájemce) 1.200,-

Stočné za m3 odebrané vody

40,-

Inzerce v Suchdolském zpravodaji

1 strana A5 200,-
1/2 strana A5 100,-
1/4 strany A5 50,-

Hlášení místního rozhlasu

komerční 150,-
neziskové a nevýdělečné organizace zdarma

Hydraulická plošina

půjčovné, včetně obsluhy plošiny (energie a PHM zajišťuje objednatel) 500,-/hod.
dopravné (při použití na území Městyse Suchdol nad Odrou) 0,-/km
dopravné (při použití mimo území Městyse Suchdol nad Odrou) 15,-/km
Pro organizace zřizované městysem a pro provádění prací na majetku městyse je zapůjčení bezplatně.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Platnost ceníku od 1. 1. 2020
  • Přečteno: 66318
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio