csenfrdeplru

Komáři

Vážení občané, s ohledem na množící se požadavky, aby městys zasáhl postřikem proti komárům, je nutné uvést několik faktů.

Současná situace je způsobená zaplněním tůní a mokřadů po nedávných intenzívních deštích, které jsou doplňovány dalšími průběžnými srážkami, v podstatě nebyly už přes měsíc tři za sebou jdoucí dny bez deště. Vlhké počasí je střídáno teplými dny a vznikají ideální podmínky pro líhnutí komárů.

Možnosti, jak tomu učinit přítrž, jsou dvě a u oběma současné okolnosti nepřejí. První je zásah proti larvám komárů přímo v prostředí, kde se líhnou, bohužel takových vodních ploch je momentálně příliš mnoho, než aby bylo v lidských silách všechny podchytit. Neustálé deště by navíc každý takový zásah zhatily.

Druhou možností je aplikace chemického insekticidu formou aerosolu, vypouštěného z pomalu jedoucího automobilu, jak si pamatujeme z r. 2010 a 2017, kdy k tomu městys přistoupil. Bohužel tato metoda není selektivní a spolu s komáry hubí i ostatní hmyz, kterého v přírodě za poslední roky radikálně ubylo. Tento aerosol dále ohrožuje včelstva, která byla už tak po minulé sezóně zdecimována a na některých stanovištích nezůstalo jediné živé včelstvo. Aplikace pomocí aerosolu má několik omezení a nelze ji jen tak objednat – musí k tomu být počasí bez větru a bez deště, aplikovat se dá pouze v rozsahu cca 4 hodin denně v době, kdy nelétají včely. Nevýhodou této metody je, že uleví od dospělých komárů v ošetřené lokalitě, ale vzhledem k líhnutí dalších generací a taky vzhledem k tomu, že vzápětí přiletí komáři z neošetřených lokalit (dolet komára je v řádu jednotek kilometrů), již druhý den obtěžují komáři znovu a do dvou, tří dnů je situace stejná, jako před postřikem. Z tohoto pohledu jde o zmařené náklady (jedna dávka 30 tis. Kč, potřeba na Suchdol min. jedna dávka při jednom zásahu, podle aktuálního počasí a ošetřovaného území i není vyloučeno i více dávek při jednom zásahu).

Tyto důvody vedly po konzultaci s odbornou firmou, která postřik provádí, a po konzultaci s členy rady městyse k rozhodnutí, že pokud to bude možné, raději se aplikaci insekticidu vyhneme. Nezbývá než používat repelenty a chránit se vhodným oděvem.

  • Změneno dne .
  • Přečteno: 413
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio