csenfrdeplru

Ztráty a nálezyZtráty a nálezy

Právní úprava dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V souladu s ustanovením § 1051 a následujících § občanského zákoníku, je povinností nálezce vrátit ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného a to pokud lze z okolností poznat, kdo je vlastníkem této nalezené věci.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (zpravidla do třech dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

 • Jako nález se nepřijímají věci
  - u kterých je na první pohled zřejmé komu patří
  - které pocházejí z trestné činnosti
  - silně znečištěné, poškozené, nefunkční
  - nepatrné hodnoty
  - potraviny
  - zbraně, střelivo, výbušniny
  - nebezpečný odpad
  - vraky
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Vrácení věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi se provádí neprodleně poté, kdy se osoba o věc přihlásí, s přihlédnutím k okolnostem případu (např. doba nezbytná k vyzvednutí finanční hotovosti z depozitního účtu apod.).
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli o navrácení věci požadovány
  Ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, který se přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své právo k věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti apod.).
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Neodevzdání nalezené věci či obci a její ponechání nálezcem může být řešeno v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně vydává jiná osoba.

Informaci o převzatých nálezech zveřejňuje úřad městyse zde na webových stránkách. Lze se také přímo s dotazy obrátit na pracovnice úřadu na telefonním čísle 556 770 101 nebo na e-mailu mestys@suchdol-nad-odrou.cz Tyto kontakty se týkají i v případě ztráty psa nebo nalezení živých zvířat

Seznam ztrát a nálezů

Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc Datum vrácení Poznámka Lhůta pro likvidaci
25.04.2018 Za Nádražím

klíče20180425 162545

25.04.2021
10.10.2017 Nová ulice

klíče na šňůrce

12 klíče na šňůrce

09.10.2020
09.10.2017 Za Nádražím

Mobilní telefon Winner nalezen dne 9.10.2017 u nádraží a odevzdán na Městský úřad Nový Jičín. Dne 25.10.2017 poslán na Úřad městyse Suchdol nad Odrou

mobil

01.11.2020
04.10.2017 Záhumení

Na hřišti byly nalezeny modré, dětské dioptrické brýle

11 dětské brýle

04.10.2020
02.10.2017 Záhumení

samostatný klíč

04.10.2020
20.09.2017 Za Nádražím

svetr velikosti XL

8 svetr

04.10.2020
28.08.2017 Za Nádražím

karimatka

6 karimatka

04.10.2020
28.08.2017 Za Nádražím

stan

7 stan

04.10.2020
Ztráty a nálezy 1.0.6 developed Pavel Náplava
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio