Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdeplru
Elektronická úřední deska Suchdol nad Odrou stav ke dni 29.03.2023
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
23.3.2023
3.5.2023
Dražební vyhláška - J. Ševeček
Exekutorský úřad Litoměřice
32/2023 Ostatní dokumenty
16.3.2023
31.3.2023
Záměr prodeje - část parc.č. 534/1 v k.ú. Kletné
Městys Suchdol nad Odrou
31./2023 Majetkové záměry
16.3.2023
19.4.2023
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Kletné
Státní pozemkový úřad Ostrava
30/2023 Ostatní dokumenty
16.3.2023
17.4.2023
VV - oznámení o uložení písemnosti
Úřad městyse Suchdol nad Odrou
29/2023 Ostatní dokumenty
13.3.2023
nikdy
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nový Jičín
28/2023 Ostatní dokumenty
13.3.2023
29.3.2023
VV - oznámení "6114 MORAVIA - VTL Plynovod, Úsek TU 175 Hynčice - RU 013 Libhošť
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha
27/2023 Ostatní dokumenty
9.3.2023
18.4.2023
Záměr prodeje - parc. pro stavbu RD - Sokolovská
Městys Suchdol nad Odrou
26/2023 Majetkové záměry
7.3.2023
30.3.2023
Oznámení aukce na prodej parc.č. 1910 v k.ú. Suchdol nad Odrou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nový Jičín
24/2023 Ostatní dokumenty
19.1.2023
30.6.2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Regionu Poodří
Region Poodří
9/2023 Ostatní dokumenty
1.12.2022
nikdy
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2026
Region Poodří
81/2022 Ostatní dokumenty
1.12.2022
nikdy
Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2023
Region Poodří
80/2022 Ostatní dokumenty
4.11.2022
31.12.2023
VV - opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
70/2022 Ostatní dokumenty
4.1.2022
30.6.2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Regionu Poodří
Region Poodří
1/2022 Ostatní dokumenty
23.2.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Městyse Suchdol nad Odrou - schválený rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Městyse Suchdol nad Odrou a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou, schválený závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou a rozpočtová opatření ZM a RM. Uvedené dokumenty najdete na tomto odkazu. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu Městyse Suchdol nad Odrou
Rozpočet
Elektronická úřední deska 3.3.5 developed Pavel Náplava
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio