csenfrdeplru
Elektronická úřední deska Suchdol nad Odrou stav ke dni 12.06.2021
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
10.6.2021
21.6.2021
Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva městyse dne 21.6.2021
Úřad městyse Suchdol nad Odrou
35/2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva
3.6.2021
21.6.2021
Návrh závěrečného účtu Městyse Suchdol nad Odrou za rok 2020 34/2021 Ostatní dokumenty
1.6.2021
16.6.2021
Záměr prodeje - parc.č. 455 v k.ú. Kletné
Městys Suchdol nad Odrou
33/2021 Majetkové záměry
1.6.2021
18.6.2021
VV - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy o vydání NP povodí Labe, Odry a Dunaje
Ministerstvo zemědělství Praha
 
32/2021 Ostatní dokumenty
25.2.2021
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí nedostatečně označeni v KN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nový Jičín
10/2021 Ostatní dokumenty
6.1.2021
30.6.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Regionu Poodří
Region Poodří
1/2021 Ostatní dokumenty
29.7.2020
31.12.2021
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Státní pozemkový úřad Nový Jičín
53/2020 Ostatní dokumenty
29.7.2020
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
52/2020 Ostatní dokumenty
9.7.2020
nikdy
Závěrečný účet za rok 2019
DSO SOMPO 2016
46/2020 Ostatní dokumenty
6.4.2020
31.12.2022
Opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
26/2020 Ostatní dokumenty
8.1.2020
nikdy
Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 - 2022
DSO SOMPO 2016
2/2020 Ostatní dokumenty
8.1.2020
nikdy
Rozpočet na rok 2020
DSO SOMPO 2016
1/2020 Ostatní dokumenty
10.12.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna
Ministerstvo zemědělství, Praha
95/2019 Ostatní dokumenty
3.9.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna

Ministerstvo zemědělství, Praha

69/2019 Ostatní dokumenty
23.2.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Městyse Suchdol nad Odrou - schválený rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Městyse Suchdol nad Odrou a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou, schválený závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou a rozpočtová opatření ZM a RM. Uvedené dokumenty najdete na tomto odkazu. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu Městyse Suchdol nad Odrou
Rozpočet
Elektronická úřední deska 3.3.5 developed Pavel Náplava
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio