csenfrdeplru
Elektronická úřední deska Suchdol nad Odrou stav ke dni 06.06.2020
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
5.6.2020
23.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2019
Region Poodří
40/2020 Ostatní dokumenty
5.6.2020
23.6.2020
Pozvánka na Valnou hromadu Regionu Poodří dne 23. června 2020
Region Poodří
39/2020 Ostatní dokumenty
5.6.2020
22.6.2020
Návrh závěrečného účtu Městyse Suchdol nad Odrou za rok 2019
Městys Suchdol nad Odrou
38/2020 Ostatní dokumenty
3.6.2020
18.6.2020
Záměr prodeje - část parc.č. 2/1 v k.ú. Kletné
Městys Suchdol nad Odrou
37/2020 Prodej majetku
2.6.2020
17.6.2020
VV - opatření obecné povahy - vodovod za nádražím
Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy
36/2020 Ostatní dokumenty
22.5.2020
8.6.2020
VV - návrh opatření obecné povahy
Ministerstvo obrany, Olomouc
35/2020 Ostatní dokumenty
6.4.2020
31.12.2022
Opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
26/2020 Ostatní dokumenty
27.2.2020
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí nedostatečně označeni v KN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha
15/2020 Ostatní dokumenty
13.1.2020
30.6.2020
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů DSO Reginu Podří
DSO Region Poodří
5/2020 Ostatní dokumenty
8.1.2020
nikdy
Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 - 2022
DSO SOMPO 2016
2/2020 Ostatní dokumenty
8.1.2020
nikdy
Rozpočet na rok 2020
DSO SOMPO 2016
1/2020 Ostatní dokumenty
10.12.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna
Ministerstvo zemědělství, Praha
95/2019 Ostatní dokumenty
3.9.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna

Ministerstvo zemědělství, Praha

69/2019 Ostatní dokumenty
17.4.2019
30.6.2020
Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2018 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 39/2019 Ostatní dokumenty
23.2.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Městyse Suchdol nad Odrou - schválený rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Městyse Suchdol nad Odrou a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou, schválený závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou a rozpočtová opatření ZM a RM. Uvedené dokumenty najdete na tomto odkazu. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu Městyse Suchdol nad Odrou
Rozpočet
Elektronická úřední deska 3.3.5 developed Pavel Náplava
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio